“BeYou sætter fokus på udsatte børn og unge der føler, at de ikke har en værdi i samfundet. Som konsekvens heraf får de svært ved at se, hvilken vej i livet de skal vælge. Det er mit ønske at give disse børn mulighed for at opdage og bruge deres unikke talenter, til gavn for dem selv og andre. BeYou er et tilrettelagt gruppeforløb bestående af samtaler og aktiviteter – med en anerkendende tilgang. På den måde får de udsatte børn og unge øget deres bevidsthedsniveau, og hermed mulighed for at opnå en mere positiv tilgang til livet”

EN PRÆVENTIV INDSATS FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

I

BeYou er visionen at give børn og unge muligheden for at blive lige præcis dén udgave af sig selv, der giver mest mening for dem. BeYou ønsker at gøre op med billedet af hvad der er normalt,
og fremelske de træk ved den enkelte som udgør deres unikke jeg.

FNs Verdensmål

Camille og BeYous målsætning er at gøre vilkårene bedre for børn og unge der har svært ved at finde deres plads i samfundet. Herudover arbejdes der specifikt med indsatser målrettet børn og unge i socialt udsatte boligområder, for herved at løfte områderne, både socialt og økonomisk.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Personen bag

C

amille Anemone Larsen bor i Hillerød med sin mand og 4 sønner. Hun er uddannet folkeskolelærer og politibetjent. De seneste 3 år har Camille koncentreret sit arbejde i den forebyggende indsats med børn og unge i socialt udsatte boligområder i Nordsjælland som projektkoordinator i enheden for trygge boligområder under Nordsjællands politi. Derudover er hun koordinator hos Body Mind Academy, der arbejder med at dyrke det unikke i børn og voksne, ud fra devisen om, at livsglæde er fundamentet til et lykkeligere liv. Hun nærer et højt ønske om at videregive sin tilgang til livet til andre. Det er i en kombination af disse erfaringer og filosofier at Camille har udviklet BeYou, et helhedsorienteret værktøj til opbyggelse og vedligeholdelse af følelsen af værdi og livsglæde i den enkelte.