”Fattigdom i Danmark skyldes mange ting. I mange tilfælde handler det om skilsmisse, hvor moderen bliver alene med børnene. Det kan også skyldes sygdom, enten psykisk eller fysisk der afholder forældrene fra at arbejde.”

SAMMENKOBLING AF ØKONOMISK UDSATTE FAMILIER OG RESSOURCESTÆRKE FAMILIER

En af de største konsekvenser ved, at en familie lever i fattigdom, er forringelsen af børnenes chancer for at klare sig godt i livet – at bryde med den sociale arv. Børnene bliver ofte mobbet, hvilket kun forstærkes af, at de mange gange bliver ufrivilligt ekskluderet fra skoleudflugter, børnefødselsdage osv., fordi forældrene ikke har råd til at lade dem deltage i aktiviteterne.

SDG

Sanna og Familiestøttens målsætning er at mindske ulighed og relativ fattigdom blandt børnefamilier i Danmark. Deres målsætning indebærer samtidig at sætte genbrug og bæredygtig forbrug i fokus.

Læs mere om FNs Verdensmål her.


Børn, der lever i fattige familier, lever også ofte et liv fuld af bekymringer. Forældrenes økonomiske frustrationer smitter af på børnene, og mange børn oplever en skyldfølelse og et ansvar, det ikke er meningen et barn skal have.

Gennem Familiestøtten får de udsatte familier ikke kun lettet deres økonomi, de får også lettet deres dagligdag for en masse bekymringer. De får mere overskud til at være forældre, så børnene kan få lov til at være børn.

Læs mere om Familiestøtten på Familiestoetten.dk.

Personen bag

Sanna Rasmussen er 33 år, og bor med sin datter i Køge. Sanna er uddannet idrætspædagog, og har arbejdet med børn fra både socialt belastede områder, og områder med en masse ressourcestærke børnefamilier.

Sanna har altid brændt for at gøre en forskel for mennesker der har det svært, og har gennem sit arbejde fået et indblik i de store konsekvenser det kan have for et barn, at vokse op i en økonomisk udsat familie.

Kombinationen af Sannas oplevelser fra begge sider af samfundet, startede ideen om et projekt hvor mennesker hjælper hinanden, og hvor vi samtidig udnytter de ressourcer, vi i forvejen har i vores samfund. Denne idé blev efter en masse positiv respons fra familier, der ikke kun hjalp hinanden ved at donere tøj, men også skabte dybe relationer familier imellem, til Familiestøtten.